İç Denetçi (Kamu) Nedir? Ne İş Yapar? İç Denetçi (Kamu) Meslek Kodu Nedir?

İç Denetçi (Kamu) Meslek Tanımı : Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendiren ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlayan ve danışmanlık faaliyetini yöneten kişidir.
İç Denetçi (Kamu) Ne İş Yapar?: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Harcamalar sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,
g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek,
h) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,
i) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini hazırlamada yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,
j) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek,
k) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak,
l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İç Denetçi (Kamu) Meslek Kodu : 3359.03

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir