Hemşire (Yenidoğan) Nedir? Ne İş Yapar?

Hemşire (Yenidoğan) Nedir? Ne İş Yapar? Hemşire (Yenidoğan) Meslek Kodu Nedir?

Hemşire (Yenidoğan) Meslek Tanımı : Yeni doğan bebeklere gerekli sağlık hizmeti ve hemşirelik bakımını etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli kişidir.
Hemşire (Yenidoğan) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nöbetçi ekipten servis ve hastaları teslim almak,
b) Hastaları servise kabul etmek, servisin işleyişi ve kuralları hakkında bilgilendirmek,
c) Hastaların ANS-TA (Ateş, Nabız, Solunum-Tansiyon) takiplerini yapmak, hemşire gözlem kartına kaydetmek,
d) Hastalara günlük rutin bakımları (banyo, ağız, göz bakımı, alt değiştirme, cilt bakımı, yatak değiştirme vb.) yapmak,
e) Bebekleri beslenmeleri için annelerine vermek, annesi gelemeyenleri beslemek,
f) Annelere emzirme eğitimi vermek,
g) Doktor ordürlerini hemşire gözlem formuna kaydetmek,
h) Mayi pumpları ve doz ayarlamalarını yapmak, her saat başı mayileri kontrol etmek, aldığı, kalan ve çıkan sıvıları kaydetmek,
i) Hastaların damar yollarını takip etmek, değiştirilmesi gerekenleri değiştirmek,
j) Hasta ile ilgili numuneleri almak, uygun şekilde ve zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak,
k) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını tutmak,
l) Servis eczanesinden tabela ve ilaçlar sayımları ve kontrollerini yaparak teslim almak,
m) Serviste kullanılan tüm tıbbi cihazların sayımı, kontrol ve kayıt işlerini yapmak,
n) Enfeksiyon kontrol önlemlerini almak,uygulamak ve kontrol etmek,
o) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini kullanılmasını ve saklanmasını sağlamak,
p) Taburcu olan hastalara evde uyması gereken kurallar hakkında bilgi vermek,
q) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,
r) Hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapmak,
s) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hemşire (Yenidoğan) Meslek Kodu : 2221.29

Meslek Adı : Hemşire (Yenidoğan)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir