Hematoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Hematoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Hematoloji Uzmanı Meslek kodu Nedir? Ne İş Yapar?

Hematoloji Uzmanı Meslek Tanımı : Kan hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibini yapan uzman hekimdir.
Hematololoji Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,
b) Hastanın fiziki muayenesini yapmak,
c) Teşhise yönelik olarak, tam kan sayımı, biyokimya, periferik yayma, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, demir, demir bağlama, vitamin B12 ve Folik asit düzeylerinin incelenmesi yüzey antijenleri ,kültürler, doku tiplemesi, sitogenetik inceleme, radyolojik ve özel tanı testlerinin yapılmasını istemek,
d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarını değerlendirmek, hastalığı teşhis etmek,
e) Hasta ve hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavisi, riskleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,
f) Uygun endikasyonlarda, hematolojik kanserlerin tedavisinde, kemik iliği nakli yapmak ve nakil sonrası takip ve kontrolleri yapmak,
g) Kansızlık (anemi) ve kanın pıhtılaşma bozukluklarının teşhis ve tedavisini yapmak,
h) Kök hücre nakilleri yaparak Akut lösemiler, kronik miyoloit lösemi, ağır aplastik anemi gibi hastalıkların tedavisini yapmak,
i) Kan ve kan ürünlerinin uygun endikasyonlarda uygun hastalara transfüzyonunu (nakli) sağlamak,
j) Uygun endikasyonlarda medikal (ilaç) tedavi uygulamak, takip ve kontrolleri yapmak,
k) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
l) Kan bankasının kurulması, ulusal standartlara uygun olarak çalışmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,
m) Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,
n) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, kongre, sempozyum vb. aktivitelere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hematoloji Uzmanı Meslek Kodu : 2212.29

Meslek Adı : Hematoloji Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d