Gravite Döküm Süreç Yöneticisi Nedir? Ne iş yapar?

Gravite Döküm Süreç Yöneticisi Nedir? Ne iş yapar? Gravite Döküm Süreç Yöneticisi Meslek kodu Nedir?

Gravite Döküm Süreç Yöneticisi Meslek Tanımı :
Ürünlerin döküm sonrası adımlarının gerçekleştirilmesi için, ürün üretim süreçlerinde gerekli çalışmaların zamanında ve etkin şekilde yapılmasını ve müşteri siparişlerinin zamanında sevk edilmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Gravite Döküm Süreç Yöneticisi ne iş yapar?; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürünlerin teklif analizi çalışmalarına katılmak,
b) Kullanılacak donanımın özelliklerini belirlemek, satın alınmasını, yerleşimini ve devreye alınmasını sağlamak,
c) Üretimle ilgili donanım ve süreç tasarım çalışmalarına katılmak, dokümanları hazırlamak, sürece destek vermek,
d) Ekipman ve süreçlerin gelişimini ve verimliliğini sağlamak,
e) Her türlü kayıp zamanın yok edilmesini, en az seviyeye indirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
f) Arızalara zamanında müdahale edilmesi ve hızla giderilmesini sağlamak,
g) Yeni ürün tasarımı ve devreye alma süreçlerine katılmak,
h) Proses çalışmalarında liderlik yapmak,
i) Kendine bağlı yönetici personelinin performans değerlendirmesini yapmak,
j) Fire önleyici çalışmalar yapmak, önleyici ve düzeltici planların hazırlanması ve takibini yapmak,
k) Stok malzemelerini tespit etmek ve hazır bulundurulmasını sağlamak,
l) İş görenlerin, eğitim ihtiyacını tespit etmek ve gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
m) Problem çözme ve öneri sisteminin etkin olarak uygulanmasını sağlamak,
n) İş güvenliği ve işçi sağlığı ile tüzük, yönetmelik ve idari kuralların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
o) Üretim işlemlerinin müşteri istekleri ve kalite standartlarına uygun olarak yapılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
p) Teknolojik ve sistematik gelişmeleri takip etmek, zamanında alınmasını sağlamak,
q) Kapasite darboğazlarını zamanında tespit etmek ve çözülmesini sağlamak,
r) Yıllık bölüm bütçesini hazırlamak ve amirlerine sunmak,
s) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Gravite Döküm Süreç Yöneticisi Meslek Kodu : 1322.01

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Maden İşletme Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir