Gelirler Uzmanı Nedir? Gelirler Uzmanı Ne İş Yapar?

Gelirler Uzmanı Nedir? Gelirler Uzmanı Ne İş Yapar? Gelirler Uzmanı Meslek kodu Nedir?

Gelirler Uzmanı Meslek Tanımı : Vergi mükelleflerinin beyanlarının yasalara uygunluğunu inceleyen, gerekli raporları ve tutanakları hazırlayan, uygulamalardaki aksayan yönleri tespit eden ve çözüm yollarına ulaşarak idari etkinliğin gelişmesine ve hataların önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten nitelikli kişidir.
Gelir Uzmanı Nedir?; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklar ve çözüm yolları konusunda yazılı olarak görüş ve önerilerde bulunmak,
b) Vergi mükelleflerinin beyanlarının mevzuata uygunluğunu incelemek,
c) Vergi mükelleflerinin beyanlarında tespit edilen durumlarla ilgili rapor hazırlayarak üst birimlere sunmak,
d) Mükellef beyanlarında olumsuz bir durum tespit edildiğinde tutanak tutmak, amirine sunmak,
e) Mükelleflerle ilgili gelen ihbarları değerlendirerek incelemeler yapmak ve mevzuat çerçevesinde rapor hazırlamak,
f) Yürürlükte bulunan vergi mevzuatında meydana gelecek değişiklikleri takip etmek,
g) Vergi dairesinin tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek,
h) Strateji toplantıları için aylık istatistik hazırlamak,
i) Mükelleflerle ilgili durumlar için yoklama yetkisini kullanmak,
j) Amirinin görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Gelirler Uzmanı Meslek Kodu : 2411.17

Meslek Adı : Gelirler Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d