Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

Güneş enerjisi

Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Nedir? Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Ne İş Yapar? Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Meslek Tanımı : Tasarımı ve iş programı tamamlanmış ve gerekli teçhizatı temin edilmiş fotovoltaik güç sistemlerinde, montaj şemalarına uygun biçimde denge bileşenlerinin ve fotovoltaik modüllerin montajının ve sistem içi elektriksel bağlantılarının yapılmasını sağlayan, kurulum planlarının oluşturulmasında ve kurulum yerine uyarlanmasında görev alan, montaj işlemleri sırasında kullanılacak araç, gereç, malzeme ve ekipmanın hazırlanmasını sağlayan, sistem bileşenlerini montaj şemasına uygun biçimde konumlandıran, elektriksel sürekliliklerinin ölçülmesini ve buna göre montaj hatalarının giderilmesini sağlayan, performans değerlendirme tablolarının hazırlanması ve şebeke bağlantılı sistemlerde şebeke ile bağlantısının yapılması iş ve işlemlerini gerçekleştiren, şebekeden bağımsız sistemlerde sistem çıkışını besleme hattına bağlayarak işletmeye alan, kullanılan ekipmanın bakımını üstlenen ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Ne İş Yapar?; işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
c) İş organizasyonu yapmak
d) Fotovoltaik sistem mekanik tasarımını uygulamak
e) Fotovoltaik sistem mekanik yerleşim planını çözümlemek
f) Mekanik montajı yapmak
g) İş kalitesini sürdürmek
h) Fotovoltaik sistem elektriksel tasarımını uygulamak
i) Fotovoltaik sistem elektriksel tasarım devresini çözümlemek
j) Alt sistemleri ve bileşenleri yerleştirmek
k) Elektrik bağlantılarını yapmak
l) Fotovoltaik sistemin kurulum sonrası kontrol işlemlerini gerçekleştirmek
m) Kurulumu sonlandırmak
n) Sistem bakım ve onarımı yapmak
o) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Meslek Kodu : 3131.16

Meslek Adı : Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *