Fidan Yetiştiricisi Nedir? Ne İş Yapar?

Fidan Yetiştiricisi Nedir? Ne İş Yapar? Fidan Yetiştiricisi Meslek Kodu Nedir?

Fidan Yetiştiricisi Meslek Tanımı : Fidan Yetiştiricisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, fidan üretimi için ön hazırlık, toprağı ekim ve dikim için hazırlama, damızlık bahçesi tesis etme, tohum, çöğür ve çelikten fidan üretme ve satış işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir
Fidan Yetiştiricisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Toprak, su analizinin yapılmasını sağlamak,
b) Yetiştirilecek bitki türü ve çeşidini tespit etmek,
c) Tohum ve çöğür temin etmek,
d) Ekim ve dikim planlaması yapmak,
e) Toprak dezenfeksiyonu yapmak,
f) Toprağı sürmek, bellemek, çapalamak,
g) Eksik bitki besin maddelerini ilave etmek,
h) Sulama suyunu temin etmek,
i) Fidan çukurlarını hazırlamak,
j) Herek hazırlamak,
k) Fidanların dikim budamalarını yapmak,
l) Fidanları dikmek, can suyu vermek,
m) Tohumu çimlenme için hazırlamak,
n) Tohum ekim parselini hazırlamak, ekmek,
o) Çöğürlerin bakımını yapmak, sulamak, sökmek, sınıflandırmak,
p) Çöğürleri ve çelikleri aşı parseline dikmek,
q) Çöğürlerin ve çeliklerin aşılanmasını sağlamak,
r) Çeliklerin bakımını yapmak, sulamak, sökmek, sınıflandırmak,
s) Fidanları tür ve çeşidine ve boylarına göre sınıflandırmak,
t) Fidanları etiketlemek, hendeklemek, nakil ve sağlık belgelerini almak, satışını yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fidan Yetiştiricisi Meslek Kodu : 6113.05

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir