Endüstri Sistemleri Mühendisi Nedir? Ne iş yapar?

Endüstri Sistemleri Mühendisi Endüstri Sistemleri Mühendisi Meslek kodu Nedir?

Endüstri Sistemleri Mühendisi Meslek Tanımı : Hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak olan sistemlerin tasarımını, planlamasını, kurulmasını ve denetimini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Endüstri Sistemleri Mühendisi Ne iş yapar?: Endüstri Sistemleri Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi kapsamında; İş sistemlerini gözlemleyerek analiz etmek, Yöntem geliştirerek standartlaştırma, süre belirleme ve iş gören eğitimini destekleme amaçlarıyla incelemeler yapmak, İş değerleme sistemlerinin kurulmasını ve buna bağlı olarak ücret teşvik sistemi ile ücretlendirme politikalarını belirlemek,
b) İşyeri düzenleme ve malzeme yönetimi kapsamında; İşyerindeki makine ve tesisatın yerlerinin belirlenmesi, malzeme akışının düzenlenmesini sağlamak, İşyeri güvenliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan araç ve gereçlerin standartlaştırılması ile taşıma, stok, bakım, onarım, yenileme ve genişleme gibi faaliyetlerin planlamasını yapmak,
c) Üretim planlaması ve kontrolü kapsamında; Üretilecek ürün miktarına ve işyeri kapasitesine bağlı olarak üretim planlamasını yapmak, Tezgah yükleme, ham madde, yarı mamul ve mamul stoklarının kontrolü ve depolanması işlerini planlamak, Ekonomik üretim miktarlarını saptamak,
d) Maliyet ve bütçe kontrolü kapsamında; Üretim maliyetinin tahmini, birim maliyetlerin hesaplanması ve kontrolü için gerekli kayıt düzenlemesini ve sistemin tasarımını yapmak, Gereksiz malzeme ve işgücü kullanımının önlenmesini sağlamak,
e) Kalite yönetimi kapsamında; Çoğunlukla istatistiki yöntemler kullanılarak, üretilen mamullerin istenen kalitede olup olmadığının belirlemek, Toplam kalite yönetimi felsefesinin uygulanması ve kalite güvence sistemlerinin oluşturulması için gerekli sistemlerin tasarlanması, kurulması, işletilmesi ve kontrol edilmesini sağlamak,
f) İş bilimi kapsamında; İnsan, makine, çevre ilişkilerini inceleyerek insanların sağlıklı ve üretken bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli organizasyon ve düzenlemeleri yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstri Sistemleri Mühendisi Meslek Kodu : 2141.09

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Endüstri Ve Üretim Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d