Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Meslek kodu Nedir?

Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Meslek Tanımı : Demiryolu güzergahındaki trafo merkezleri ve cer postalarına uzaktan kumanda ile enerjinin verilmesini, kesilmesini takip ve kontrol eden kişidir.
Elektrik Sinyal ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Elektrikle çalışan tren makinalarına enerji vermek üzere merkezden (kumanda odasındaki panodan) enerji verilmesini sağlamak,
b) Demiryolu hattında bulunan enerji trafo merkezlerinde, trafo santrallerinde meydana gelen arızaya anında merkez skola sistemi ile kumanda etmek,
c) Sistemde oluşacak arızaları sesli ve ışıklı panodan takip etmek,
d) Verilen komuta göre enerjiyi kesmek,, açmak,
e) Arızalı trafo devre dışı olduğunda diğer trafo merkezinden enerji verilmesini sağlamak,
f) Enerji hatlarında meydana gelen arızaların ihbarlarında ilgili bölgenin enerjisini kesmek. arızanın giderilmesini sağlamak,
g) Trafolarda meydana gelen arıza ve ihbarları takip etmek, değerlendirmek,
h) Elektrik sinyal ve uzaktan kumanda tesislerinin montaj, de montajı tesisle ilgili enerji kaynakları cihazları bağlantılarını yapmak,
i) Yüksek gerilim tesisatları ile bunlara ait kumanda tablosu transformatör ve teçhizatın arızalarının tespit ve giderilmesini sağlamak,
j) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Meslek Kodu : 3113.13

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *