Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) Nedir? Ne İş Yapar?

Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) Nedir? Ne İş Yapar? Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) Meslek Tanımı : iş organizasyonu yapan ve uygulayan, elektrik panolarında pano üretim projesini inceleyerek değerlendiren, hazırlanmış malzemelerin projede belirtilen teknik özelliklere uygunluğunun ve mekanik işlerliğinin kontrolünü yapan veya yaptıran, bara ölçülerini belirleyen, kesilmiş ve markalanmış baraları kontrol ederek form veren, güç ve kumanda devresi kablo montajını yapan veya yaptıran, malzeme montajının, güç ve kumanda devrelerinin, panonun test ve sevk öncesi son kontrollerini yapan nitelikli kişidir.

Elektrik Pano Mantajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
c) İş organizasyonu yapmak
d) Pano boyutlarını, Kullanılacak malzemeleri, malzemelerin yerleşim yerlerini, elektrik hat şemalarını, kablo giriş-çıkış yönünü incelemek ve tespit edilen uygunsuzlukları rapor etmek
e) Pano montajı hazırlık işlemlerini yapmak
f) Malzeme kontrol ve temini yapmak
g) Mekanik işlev kontrolü yapmak
h) Pano malzemelerinin montajını yapmak
i) Pano karkasının montajını yaptırmak
j) Güç ve kumanda devresine ait montaj plakalarının, Güç ve kumanda devresi malzemelerinin, Ölçme devresi şalt malzemelerinin, İzolatörlerin montajını ve Klemenslerin montajını yapmak
k) Bara ölçülerini belirlemek, Baraları markalamak, kesmek, form vermek, kontrol etmek ve montajını kontrol etmek
l) Kablo kanalı montajını, kabloları kontrol etmek
m) Kablo bağlantılarını ve düzenlemelerini yapmak
n) Pano kontrolünü yapmak
o) Bağlantı noktalarının kontrollerini yapmak
p) Etiketleme kontrolünü yapmak
q) Panonun son iç ve dış temizliğini kontrol etmek
r) Panonun son boya kontrolünü yapmak
s) Panonun hareketli parçalarının kontrolünü yapmak
t) Panoyu sevke hazırlamak
u) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) Meslek Kodu : 3113.27

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *