Ebe Nedir? Ne İş Yapar?

Ebe Nedir? Ne İş Yapar? Ebe Meslek kodu Nedir?

Ebe Meslek Tanımı : Hamile kadınlara sağlıklı doğum için doğum öncesi, doğum sonrası yardımcı olan, aile planlaması hizmetlerini yürüten, zührevi hastalıklarla ilgili eğitim planlarını geliştirmeye katılan, 0-6 yaş arası çocuğun sağlığının korunması , geliştirilmesi, ve bakımına yönelik hizmetleri içeren koruyucu, tedavi edici eğitim planlarını geliştiren, uygulayan, bireye, aileye ve topluma sağlık eğitimi veren, doğum, ölüm ile ilgili istatistiki verileri toplayan, değerlendiren, yardımcı sağlık meslek mensubudur

Ebe Ne İş Yapar?: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :
a) Verdiği hizmetle ilgili hizmet verecek mevcut ortamın bulunmadığı hallerde, hizmet alan kişileri ilgili birimlere göndermek,
b) Evlilik öncesi ve evlilikte danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
c) Diğer sağlık meslek üyeleri ile işbirliği yaparak, ülkenin sağlık ile ilgili her düzeydeki planlama ve politikalarının oluşturulmasında yer almak,
d) Gebelik tanısını koymak ve takibini yapmak, riskli gebelikleri erken dönemde tespit etmek ve gerekli birimlere sevk etmek,
e) Normal doğum yaptırmak, epizyo açmak, sütüre etmek, doğum sonrası bakım ve hizmetlerini yapmak,
f) Gebe, loğusa ve bebek ile ilgili poliklinik ve laboratuar hizmetlerini yürütmek,
g) Yeni doğan, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin ilk bakımını yapmak,
h) Doğurganlık çağındaki kadınları izlemek, kadın sağlığı ile ilgili ebelik bakım hizmetlerini vermek,
i) Aile planlaması ile ilgili hizmetlerde danışmanlık ve uygulama yapmak,
j) Rahim içi araç uygulamasını yapmak,
k) Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini yürütmek, ev ziyaretleri yapmak,
l) Koruyucu sağlık önlemlerini almak ; ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerini yürütmek,
m) Doğum raporu düzenlemek, doğum ve ebelik bakım hizmetleri ile ilgili etkinlikleri kaydetmek ve kaydedilmesini sağlamak,
n) Pedagojik formasyona sahip oldukları takdirde örgün ve yaygın eğitimde sağlıkla ilgili dersleri vermek,
o) Hekimin bulunmadığı, hekime ulaşma şansının olmadığı ve gecikmede sakınca bulunan hallerde doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında, eklampsi, preeklampsi, postpartum kanamalar gibi acil durumlara özgü olmak üzere gerekli ilaç tavsiyesi ve uygulaması yapmak . vb. görev ve işlemleri yerine getirir .

Ebe Meslek Kodu : 2222.01

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d