Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Nedir? Ne İş Yapar?

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Nedir? Ne İş Yapar? Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) meslek kodu nedir?

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Meslek Tanımı : Muayeneye gelen personelin ateş, nabız, tansiyonlarını alan, işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda hastaneye ve ilgili bölümlere yönlendiren nitelikli kişidir.

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili olarak veri toplamak,
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak,
c) İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
d) Muayeneye gelen personelin ateş, nabız, tansiyon alınarak muayeneye hazırlamak, kayıtlarını almak,
e) İşyerinde sağlık taramaları yapmak ve şüpheli durumda olanları hekime sevk etmek,
f) Acil durumlarda hastaya (damar yolu açmak, kan şekerini ölçmek) müdahale etmek,
g) Çalışanların hastaneye sevk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
h) Hamile ve emzikli kadınların izlenmesini ve zararlı maddelerden korunmasını sağlamak,
i) Çocuk bakımı ile ilgili çalışmaların planlanması yürütülmesi ve kontrolüne katılmak,
j) Gözlük reçete onaylarının kayıtlarını tutmak,
k) İhtiyaç duyulan malzemelerin temini sağlamak,
l) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimine yardımcı olmak,
m) İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
n) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Meslek Kodu : 2221.22

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d