Çocuk Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

Çocuk Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar? Çocuk Hemşiresi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Çocuk Hemşiresi Meslek Tanımı : Çocuk hastalar için gerekli hemşirelik hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli kişidir.

Çocuk Hemşiresi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaları servise kabul etmek, servisin işleyişi ve kuralları hakkında bilgilendirmek,
b) Hastanın kliniğe yatış işlemlerini yapmak, tedavi defterine kaydını yaparak ilaç kartı hazırlamak,
c) Mayı pumpları ve doz ayarlamalarını yapmak, her saat başı mayileri kontrol etmek, aldığı, kalan ve çıkan sıvıları kaydetmek,
d) Oral ilaçları hazırlamak, oral ve damar yolundan alınan ilaçları tedavi saatlerine göre vermek,
e) Hastaların ANS-TA (Ateş, Nabız, Solunum-Tansiyon) takiplerini yapmak, hemşire gözlem kartına işlemek,
f) Hastanın solunum, dolaşım, beslenme ve boşaltım gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve devamında mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kullanmak,
g) Yemek kontrolü yapmak, yiyemeyen hastalara yardımcı olmak, beden temizliğini yapmak,
h) Hastanın temizlik kurallarına uymasını sağlamak,
i) Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb. tekniklere uymak ve uyulmasını sağlamak, kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlamak,
j) Enfeksiyon kontrol önlemlerini almak, uygulamak ve kontrol etmek,
k) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini kullanılmasını ve saklanmasını sağlamak,
l) Hasta ile ilgili numuneleri almak, uygun şekilde ve zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak,
m) Hastaya yapılacak tetkiklerin uygun şekilde yapılmasını sağlamak
n) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını yapmak,
o) Bakımından sorumlu olduğu hastalar hakkında doktorlara rapor vermek,
p) Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmek,
q) Taburcu olan hastalara veya ailelerine evde uyması gereken kurallar hakkında bilgi vermek,
r) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,
s) Hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapmak,
t) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Hemşiresi Meslek Kodu : 2221.28

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir