Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Nedir? Ne iş yapar?

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Nedir? Ne iş yapar? Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Meslek kodu Nedir?

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Meslek Tanımı : 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç(kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukları tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) değerlendirerek destekleyici eğitim programları ile, çocuğa ve aileye eğitimsel danışmanlık yapan kişidir.
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)0-18 yaş grubundaki bebeklik, okulöncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların (normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların ; Tüm gelişim alanlarının değerlendirmek,
b)Gelişim değerlendirmesine bağlı olarak bireysel, küçük grup veya büyük gruplara yönelik eğitim hedeflerini belirlemek,
c)Eğitim programlarını hazırlamak,
d)İzlenen çocuk veya çocukların ilgi ve gereksinimlerini karşılayabilecek, uygun çevre düzenlemeleri yapmak,
e)Çocuk veya çocukların ilgi ve gereksinimlerine yönelik eğitim programlarını, uygun teknik ve yöntemler kullanarak uygulamak,
f)Çocukların değişen performans, ilgi ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla, gelişimlerini belirli aralıklarla izlemek,
g)Ailelere çocuklarının gelişimi, eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek,
h)Eğitim programlarını denetlemek ve değerlendirmek,
i)Örgün eğitim içinde çeşitli düzeylerde çocuk gelişimi ve eğitimcileri yetiştirmek,
j)İlgili alanlarda çalışan kişilere hizmetiçi eğitim vermek,
k)Bilimsel çalışmalar yapmak,
l)Eğitim materyallerini tasarlamak, yapmak, geliştirmek,
m)Medyada, çocuklara yönelik programlar hazırlamak, danışmanlık çalışmaları yapmak,
n)Çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme ve danışmanlık çalışmaları yapmak,
o)İlgili kurum ve kuruluşlarda yönetim görevini yürütmek,
p)İlgili disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında görev yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Meslek Kodu : 2269.01

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d