Çimento Test Elemanı Nedir? Ne İş Yapar?

Çimento Test Elemanı Nedir? Ne İş Yapar? Çimento Test Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Çimento Test Elemanı Meslek Tanımı : Çimento üretim süreçlerindeki numune alma ve şahit numuneleri muhafaza etme, gerekli hazırlıkları yaparak analiz etme, bu kapsamda kullanılan cihaz ve donanımların doğrulamasını yapma ve mesleki gelişimini sağlamaya ilişkin bilgi ve becerilere sahip kişidir.
Çimento Test Elemanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak
b) Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmak
c) İş süreçlerinde çevre güvenliği önlemleri almak
d) Laboratuvar atıklarını ambalajlamak ve etiketlemek
e) Laboratuvar atıklarının muhafaza ve teslim edilmesini sağlamak
f) Numune alma, muayene ve deney süreci rapor ve formlarını tutmak
g) Malzeme, araç-gereç, donanım temin etmek
h) Cihaz ve donanımların doğrulamasını yapmak
i) Numune alma işlemlerini yürütmek, numuneyi almak
j) Analiz için muayene ve deney yöntemini belirlemek
k) Numunenin nitel incelemesini yapmak
l) Numuneyi temsil eden homojen analiz numunesini hazırlamak
m) Fiziksel analiz yapmak
n) Gravimetrik analiz yapmak
o) Volumetrik analiz yapmak
p) Enstrümantal analiz yapmak
q) Deney doğrulaması yapmak
r) Muayene ve deney sonrası sonuç işlemlerini yürütmek
s) Numuneyi etiketlemek
t) Numune muhafaza koşullarını kontrol etmek
u) Muhafaza süresi dolan numuneleri ortamdan uzaklaştırmak
v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çimento Test Elemanı Meslek Kodu : 3111.25

Meslek Adı : Çimento Test Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *