Bütçe Müdürü Nedir? Ne iş yapar?

Bütçe Müdürü Nedir? Ne iş yapar? Bütçe Müdürü Meslek kodu Nedir?

Bütçe Müdürü Meslek Tanımı : Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, kurum veya kuruluşun mali çalışmalarını planlayan, organize ve kontrolünü yapan, kurum veya kuruluşun mali politikasının oluşturulmasına yardımcı olan kişidir.
Yönetici (Bütçe ve Muhasebe) ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kurum veya kuruluşun mali işlerle ilgili faaliyetlerini sevk ve idare etmek
b) Mali işlere ait kayıtların mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek, kanuni defterlerin tutulmasını sağlamak,
c) Tüm çalışanların ücretleri, ikramiyeleri, sigorta primleri ile ilgili işlerin yürütülmesini temin etmek, mahalli kuruluşlarla koordineli çalışmalarda bulunmak, raporları hazırlayarak envanter çalışmalarının kontrolünü yapmak,
d) Kuruluşların mali durumunu değerlendirmek,
e) Kuruluşun idaresi, politikası ve programına bağlı kalarak masraf faturaları tespit etmek, genel müdür ve daire müdürleriyle üretim şekli araştırma ve diğer programlar hakkında görüşerek bilgi vermek,
f) Genel müdür adına yönetim kuruluna bütçe teklifleri vermek,
g) Kaynakların etkin kullanımı, sermaye ve harcamaları finanse etme gibi sorunlarda tavsiyelerde bulunmak,
h) Bütçe, planlama ve harcama kontrol sistemini planlamak ve organize etmek ,
i) Muhasebe ve bütçe faaliyetlerini koordine ve kontrol etmek,
j) Sıhhatli ve seri olarak netice alabilmek için mali işlerle ilgili faaliyet sonuçlarını bilgi işlem merkezine göndermek,
k) Kuruluşun mali operasyonlarından ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek,
l) Bütçe, muhasebe ve diğer mali konularda genel müdüre, yönetim kurullarına ve diğer yetkililere rapor vermek, eldeki bono, çek ve diğer kıymetli evrakları inceleyerek tahsilat ve tediye planlaması yapmak,
m) Bilançoları ve mali analizleri inceleyerek yorumlamak, ünitelerin yıllık bütçelerinin hazırlanabilmesi için geçmiş yıl bütçelerini, kar ve zarar tablolarını, istihkaklarını ve harcamalarını gözden geçirmek,
n) Yeni bütçe tahminleri yapmak, geçmiş yıl verilerinden faydalanarak gelecek yıl bütçelerini ve bilançolarını hazırlamak,

Bütçe Müdürü Meslek Kodu : 1211.01

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Finans Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir