Biyoteknoloji Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

Biyoteknoloji Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Biyoteknoloji Öğretim Üyesi Meslek kodu Nedir?

Biyoteknoloji Öğretim Üyesi Meslek Tanımı: Yüksek öğretim kurumlarında; Endüstriyel mikrobiyoloji, arıtım ve fermentasyon teknolojileri, enzim üretimi ve Moleküler Biyoteknoloji konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.
Biyoteknoloji Öğretim Üyesi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstriyel mikrobiyoloji, arıtım ve fermentasyon teknolojileri, enzim üretimi ve Moleküler Biyoteknoloji alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak,
b) Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı yada bir barçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan yada mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile bilimsel yöntemler kullanmak,
c) Aşı, pestisit, tıbbi bitki üretimi ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak,
d) İnsandaki zararlı genlerin elemine edilmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak,
e) Yeni sebze ve meyve üretimi ile ilgili araştırma ve çalışmalar yürütmek,
f) Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak,tuzlu…) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanılmasını sağlayacak bilimsel çalışmalarda bulunmak,
g) Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi çalışmalarında bulunmak,
h) İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak,
i) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
j) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
k) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
l) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
m) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
n) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
o) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
p) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
q) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
r) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
s) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
t) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Biyoteknoloji Öğretim Üyesi Meslek Kodu: 2310.27

Meslek Adı : Biyoteknoloji Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d