Atıksu Pompa Operatörü Nedir? Ne İş Yapar?

Atıksu Pompa Operatörü Nedir? Ne İş Yapar? Atıksu Pompa Operatörü Meslek kodu Nedir?

Atıksu Pompa Operatörü Meslek Tanımı : Atıksu Pompa Operatörü, Yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde oluşabilen kirlenmiş, foseptik içeren, katı madde ve kısa lifli partiküller, yer altı ve foseptik sularının transferi için atıksu pompası ve pompa gruplarının montaj, çalıştırma, bakım ve kontrol işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Atıksu Pompa Operatörü Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Atıksu pompasının montajını yapmak için sert zemini bulmak, şase montajı yapmak ve pompa ile motor arasında kaplin ayarı yapmak,
b) Emme borusunu kripinaya bağlamak ve su havuzuna indirmek ve pompaya bağlamak,
c) Pompa çıkış tarafına check – valf, check – valf çıkışına vana bağlamak ve boru hattı döşemek,
d) Salmastraları takmak, pompa yataklarını ve başlık milini yağlamak,
e) Pompayı kuyuya indirmek,
g) Pompa üzerine ara mili ve kolon borusunu bağlamak, mil ve yatak tutucuları takmak,
h) Pompayı bir boy indirmek ve pompanın kilitlerini ayarlamak,
i) Pompayı çalıştırmak için pompa yataklarını, şalterini, yağını, suyunu ve yakıtını kontrol etmek,
j) Motoru çalıştırmak ve pompaya yol vermek,
k) Pompanın suyu alıp almadığını, manometreyi, hat basıncını, pompanın debisini ve isale hattını kontrol etmek,
l) İş bitiminde pompayı kapatmak,
m) Pompanın periyodik bakım ve kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Atıksu Pompa Operatörü Meslek Kodu : 3132.10

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *