üniversite

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Tanımı: Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişidir.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Görev Tanımı: Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, bu program çerçevesinde;

– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur,

– Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır,

– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

– Öğretmenler Kurulu toplantısına katılır,

– Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirir,

– Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını izler, – Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunar.

– Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip eder,

– Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapar,

– Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunur,

– Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi verir,

– Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengeler,

– Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltir, – Aile bireylerinin kaynaklarını(zaman, para, araç-gereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlar,

– Özellikle kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirir.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Mesleğinde Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipman

 – Görsel araçlar (TV, Video, Tepegöz, Sinema filmi, Slayt) ve bilgisayar,

 – El becerilerine yönelik örnek ürünler ve yapım araç-gereçleri, dikiş makinesi,

 – Laboratuvar aletleri, kimyasal katkı maddeleri,

– Mutfak araç-gereçleri (Ocak, fırın, buzdolabı),

– Alanı ile ilgili mesleki yayınlar,

– Yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi,

– Öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları,

 – Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin;

 – Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili,

 – İnceleme ve araştırmaya meraklı,

 – Ayrıntılara dikkat eden,

 – İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı,

 – Ekip çalışmasına yatkın,

 – Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen,

 – İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

 – Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

 – Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

 – Kendini geliştirmeye istekli, kimseler olmaları gerekir.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Meslek Kodu : 2320.02

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede çalışır. Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Yakıcı maddeler ve kesici aletlerle çalışıldığından dikkatsizlik durumunda tehlikeyle karşılaşıla bilinir. İşin durumuna göre tam ve yarım gün çalışırlar, okullarda belli günlerde nöbet tutarlar. Çalışırken öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve öğrencilerle iletişimde bulunurlar. KONYA

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Bu mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelerin Mesleki Eğitim Fakültesi, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği eğitimi verildiği dönemi kapsamaktadır.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

 – Mesleğin eğitimine girebilmek için; – Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 – ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Eğitimin Süresi Ve İçeriği

– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 – Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

 – Ayrıca fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

 Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni” lisans diploması verilir.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

– Mezunlar Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi- Ev Yönetimi ve Beslenme öğretmeni olarak atanırlar. – Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Servis Hizmetleri, – Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan, teorik ve uygulamalı meslek dersleri, – Kafeterya İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik, Yat Kaptanlığı Mutfak Yaşlı Hizmetleri ile Diğer alanların beslenme alanına teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanın /dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleridir. – – Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler. – Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler. – Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Maaşı

Eğitim süresince kazanç olmamakla birlikte öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkânlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Aile Ekonomisi ve Beslenme öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkânına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme – Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak uzman, doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları alınabilir. İŞ HAYATINDA İLERLEME – MEB ‘ce yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler. – Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınava girerek başarı gösterenler Uzman Öğretmen veya Başöğretmen olabilirler. – Milli Eğitim Bakanlığında meslekte uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe ek bilgi ve beceri kazandıran seminerler ve hizmet-içi eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. – Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Mesleğine Benzer Meslekler

– Ev Ekonomisti,

Diyetisyen,

Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmeni,

Ev Ekonomisi Öğretmeni,

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni Ek Bilgiler Görev

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

– Meslek elemanları,

 – Selçuk Üniversitesi( KONYA) Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği bölümü,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü,

-Ankara – 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)Ayrıntılı Bilgi İçin – İlgili eğitim kurumları, – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/ – Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d