Aikido Hakemi Nedir? Ne İş Yapar?

Aikido Hakemi Nedir? Ne İş Yapar? Aikido Hakemi Meslek kodu Nedir?

Aikido Hakemi Meslek Tanımı : Aikido müsabakalarını ulusal ve uluslararası kural ve talimatlara göre yöneten kişidir.
Aikido Hakemi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Salonun fiziki şartlarını, yerleşim düzeni ve müsabaka sahasının ölçülerin ve malzemelerinin uygun olup olmadığını kontrol etmek,
b) Görev sırasında belirlenen koşullara uygun hakem giysilerini giymiş olmak,
c) Müsabakalara katılacak sporcuların kategorilerine göre tasnifini yapmak ve listelerini çıkarmak,
d) Kura çekimi ile ilgili hazırlıkları yapmak.
e) Müsabakaların düzenli bir şekilde yürümesi için gerekli tedbirleri almak,
f) Salon düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak,
g) Sporcuların sağlık durumlarının tehlikeye girmesine izin vermemek,
h) Müsabakaların hatasız yapılması için gerekli özen ve dikkati göstermek,
i) Müsabaka sonuçlarının hatasız ve noksansız olarak işlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
j) Sporcuların giysilerinin giyim – kuşam talimatına uygunluğunu denetlemek,
k) Sporcuların ad ve soyadları ile yarışmacı numaralarını kontrol etmek,
l) Sporcuların karşılıklı olarak sportmence yarışmalarını sağlamak,
m) Müsabakaların hangi zeminde yapılacağına karar vermek,
n) Müsabakaların belirlenen sürede yapılmasını sağlamak,
o) Müsabakanın durdurulduğunda (kronometre) süreölçeri durdurmak,
p) Yarışma sonuçlarını düzenli olarak yarışma cetveline işlemek,
q) Skorların yazılmasını kontrol etmek,
r) Müsabaka sırasında meydana gelen aksaklıkları çözümlemek veya öneride bulunmak,
s) Yarışma bittikten sonra yarışma sonuçlarını kurallara uygun olarak açıklamak,
t) Yapılacak her türlü itiraz ve şikayetlerin çözümüne katkı sağlamak,
u) Müsabakalarla ilgili tutulan cetveller ve diğer dokümanları noksansız bir şekilde Federasyona iletilmek üzere il müdürlüğüne veya merkez hakem kuruluna vermektir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aikido Hakemi Meslek Kodu: 3422.49

Meslek Adı : Aikido Hakemi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d