Zirai Sulamacı Nedir? Ne İş Yapar?

Zirai Sulamacı Nedir? Ne İş Yapar? Zirai Sulamacı Meslek kodu Nedir?

Zirai Sulamacı Meslek Tanımı : Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, zirai sulama donanımlarının kontrol, bakım, sulama için hazırlık, basınçlı ve yüzey sulama yöntemleriyle sulama yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Zirai Sulamacı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Sulama donanımlarının kontrol ve bakımını yapmak,
b) Toprak ve su örneği almak, analizinin yapılmasını sağlamak,
c) Sulama yöntemini belirlemek,
d) Sulama programını hazırlamak,
e) Sulama sistemini/makinesini araziye yerleştirmek,
f) Pompayı, filtreyi monte etmek,
g) Boru döşenecek kanalların açılmasını sağlamak,
h) Boruları sulama sistemlerine göre sermek,
i) Boruları monte etmek,
j) Sisteme su vermek,
k) Su basınç ayarı yapmak,
l) Karık ve tava boyutlarını belirlemek (yüzey sulama yöntemi ile),
m) Tarlabaşı kanalı açılmasını sağlamak, kanala savak yerleştirmek (yüzey sulama yöntemi ile),
n) Tarlabaşı kanalına suyu salmak (yüzey sulama yöntemi ile),
o) Suyun toprağa işleme derinliğini ayarlamak,
p) Sulama sürecini gözlemek,
q) Suyun toprağa işleme derinliğini ölçmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Zirai Sulamacı Meslek Kodu : 6111.08

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *