Ziraat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Ziraat Mühendisi nedir? nasıl ziraat mühendisi olunur? ziraat mühendisi görev tanımı nedir? Ziraat mühendisi görev tanımı nedir? gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Meslek Tanımı : Tarla ve bahçe ürünleri ile hayvancılık konularına mühendislik teknolojisinin uygulanması hakkında tavsiye ve çalışmalarda bulunan, tarım makineleri ve teçhizatının dizaynını yapan, imalatını, inşaat ve tesis edilmesini planlayan ve denetleyen kişidir.

Zirat Mühendisi Görev Tanımı: Ziraat Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazinin bakımını yaptırarak ekime hazır hale gelmesini sağlayıp hangi cins ekim yapılacağına karar vermek,

b) Ekim alanlarının toprak analizlerini ve suların kalitesini laboratuvarda tespit etmek,

c) Toprak numunelerinin kurutulmalarına ve dövülerek elenmesine nezaret etmek,

d) Toprağın ana besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun bitkilerce alınabilir miktarlarını laboratuvarda tespit etmek,

e) Toprağın gübre durumunu belirleyerek ilgililere gönderip gübrelenmesini sağlamak,

f) Ekim alanlarında bulunan kuyulardaki suları analiz ederek arazinin sulanmasını sağlamak,

g) Bitkilerin ilaçlanmasını sağlamak ve hasat zamanına karar vermek,

h) Büyükbaş ve kümes hayvanlarının bakım beslenme ve üretme işlerinin yürütülmesini sağlamak,

i) Süt sığırcılığında suni tohumlama projesini yürütmek, hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalarda veteriner hekimle işbirliği yapmak,

j) Büyükbaş hayvanları yaş ve cinslerine göre gruplandırıp verimli sıhhatli ve damızlık değeri yüksek olan hayvanları seleksiyona tabi tutmak,

k) Tavukların civcivlik döneminden piliç ve tavuk oluncaya kadar rasyonel beslenmelerini sağlamak,

l) Çiftlik binaları, elektrik hizmetleri, mahsul işleme ve diğer çiftlik tesislerinin genel kuruluş esasını tespit ve bunların inşasını kontrol etmek,

m) Sulama, drenaj, sel ve akarsulara karşı inşa edilecek kontrol sistemlerini planlaştırıp bunların inşasına nezaret etmek,

n) Pompalar ve sulama teçhizatı, harman ve harman dövme makineleri, sabanlar, ilaçlama vaporizatörleri gibi ziraat makinelerinin projelerini hazırlayıp geliştirmek ve bunların imal ve montaj işlerine nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Ziraat Mühendisi Meslek Kodu : 2132.19

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları  

Ziraat Mühendisliğinin Meslek Birim Grubu :Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları  

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :Lisans    Değerlendirme: 5 / 5.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact Us