Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) Nedir? Ne İş Yapar?

Ziraat

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) Nedir? Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) ne iş yapar? Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme )meslek kodu nedir?

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme) Tanımı: Toprağın fiziksel, ekolojik, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerinin saptayarak toprağın bitkisel üretimde en doğru şekilde kullanılabilirliğinin artırılması, gübreleme, verimliliğinin korunması ve arttırılması, Toprağın; sınıflandırılması, etüd ve haritalanması, arazilerin kullanımına yönelik planlama, ürün deseni tespit ve ürün tahminlerini yapılması, toprak fiziği, toprak – su koruma ve toprak biyolojisi çalışmalarını yapan kişidir.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme) Ne İş Yapar?:

– Islah, yetiştirme, toprak koruma, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi gübre, bitki analizleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunur,

 – Toprak koruma proje|eri ve gübreleme programları hazırlar

 – Çalışma yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlar ve uygulamaya geçirir,

 – Toprak etüdü ve haritalanması işlemlerini yapar, – Uzaktan algılama, toprak bitki ve su analizleri, toprak verimliliği, tuzlu ve alkali toprak ıslahı işlemlerini yürütür,

– Toprağın kimyası, biyolojisi ve fiziği hakkında bilgi toplar,

– Toprak ve su muhafazası faaliyetlerini yürütür,

 – Arazi toplulaştırması işleri yapar,

– Kirletilmiş toprakların ıslahı faaliyetlerini yürütür,

– Kompost üretimi yapar.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme) Meslek Kodu: 2132.32

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme) Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

– Laboratuvar ölçüm cihazları,

 – Toprakçı küreği,

– Toprakçı burgusu,

– Toprak işleme ekipmanları,

 – Tohum ekme makinaları,

 – Ürün hasat ekipmanları,

 – Profil küreği,

– Bilgisayar donanımı ve yazılımları,

 – GPS cihazı,

 – Haritalar,

– Stereoskop,

– Çeşitli analizler için gerekli çok sayıda kimyasal madde.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) olmak isteyenlerin;

 – Sorumluluk duygusu yüksek,

 – Sahada çalışmaya yatkın,

– Dikkatli, temiz ve düzenli,

– Sorumluluk duygusu yüksek,

 – Programlı çalışmayı seven,

– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,

 – Ekip çalışmasına yatkın,

 – Hızlı ve doğru karar verebilen,

 – Laboratuvar koşullarında çalışmaya uygun

 – Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen

– Teknolojik ekipman kullanma becerisine sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme) Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme) toprakları yeteneklerine göre sınıflandırarak çevrebilim prensiplere uygun biçimde kullanarak tarımsal ekosisteme uygun toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönteminde uzmandır. Çalışma ortamı kurumlar özel sektör işyerleri olup, genellikle sahada çalışırlar. Sahada çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuvarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman çeşitli kimyasal kokulara maruz kalabilirler. Şehir içi ve dışında çalışmaları seyahat etmelerini gerektirir. Çalışma ortamlarında çeşitli ölçüm cihazları, ekipmanlar ve toprak işleme-ekme makinalarını kullanırlar.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme) Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin; ”Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” bölümlerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak. – Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme ” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Mesleğin eğitimi süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Müfredatta yer alan derslerin büyük kısmı uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara lisans diploması verilmektedir.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme) Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Meslek elemanları Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, tarım kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde, arazi tapulaştırma projelerinde, belediyelerde, gübre ve tarım ilaçları tedarik ve dağıtım firmalarında, resmi ve özel analiz laboratuvarlarında, gübre fabrikalarında, özel tarım işletmelerinde, sera ve örtü altı üretimde, ekolojik-organik tarım işletmelerinde iş olanaklarına sahiptirler ve söz konusu iş kollarında danışmanlık verebilirler. Biyogaz üretim tesislerinde, Meteoroloji MüdürlükIeri ve Doku kültürü laboratuvarlarında görev alabilirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlamasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarıdır.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince – Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. – İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim kredisi verilmektedir. – Gerçekleştirilen projelerde öğrencilere burs sağlanmaktadır. – Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.

Eğitim Sonrası

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artabilmektedir.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitimde İlerleme

Bu bölümden mezun olan adaylar yüksek lisans ve akademik kariyer yapabilirler. Akademik kariyerlerine uygun olarak yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 İş Hayatında İlerleme Mesleğinde başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme ) Benzer Meslekler

 – Biyolog

 – Orman Mühendisi

Ek Bilgiler Görev

– İş organizasyonu yapar,

 – Çevre koruma önlemleri alır,

 – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 I- KAYNAKÇA – Bölüm eğitimi veren fakültelerin web siteleri,

 – Meslek Elemanları,

 – Uluslararası Standard Meslek Sınıflaması- İSCO- 08

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us