Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) Nedir? Ne İş Yapar?

Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) Nedir? Ne İş Yapar? Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) meslek kodu nedir? 2132.24 meslek kodu nedir?

Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) Meslek Tanımı : Bahçe bitkileri, seracılık, tarla bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gibi teknik konular üzerinde, ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayarak tarım sektörünün ekonomik sorunlarına çözümler üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
) Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarım sektörünün gelişmesi için tarımın güncel ekonomik problemlerine yönelik nitelikli araştırmalar yapmak, tarımın ekonomik sorunlarına çözüm üretmek,
b) Uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak,
c) Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını ile ilgili mikro ve makro düzeyde veri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, projeye dayalı çözümler üretmek,
d) Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanmak, yorumlamak ve sonuçlarını uygulamaya aktarmak,
e) Tarımda ve tarıma dayalı sanayide kullanılan üretim faktörlerinin teknik ve ekonomik analizini yaparak, ileriye yönelik doğru kararlar almak,
f) Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirmek,
g) Ulusal ve uluslararası ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine yapabileceği etkileri tahmin etmek ve bunları yorumlamak,
h) Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izlemek,
i) Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik proje planlamak ve yönetmek,
j) Üretici ve kurum bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirmek,
k) Tarım Ekonomisi alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunacak, teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve uygulamak
l) Çözüm üreten bilimsel etkinlikler düzenlemek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak,
m) Tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet vermek,
n) Tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırım projelerinin fizibilite raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,
o) Tarımsal kıymet takdiri ve bilirkişi raporu hazırlamak,
p) Tarımsal üretim maliyeti araştırmaları yapmak,
q) Kırsal kalkınma projeleri hazırlamak,
r) Tarımsal yayım programları hazırlamak,
s) Pazar ve pazarlama araştırmaları yapmak,
t) Tarım politikası analizleri yapmak,
u) İstatistik konularında danışmanlık yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) Meslek Kodu : 2132.24

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us