Zabıt Katibi Nedir? Ne İş Yapar?

Zabıt Katibi Nedir? Ne İş Yapar? Zabıt Katibi görev tanımı nedir? Zabıt Katibi Meslek kodu nedir?

Zabıt Katibi Meslek Tanımı :
-Mahkemelerde ve diğer toplantılarda toplantı zabıtlarını veya hakimin görülen dava ile direktiflerini seri şekilde daktilograf eden, ara kararlarla ilgili evrakları hazırlayan kişidir.

Zabıt Katibi Meslek Kodu : 3411.09

Meslek Adı :
Zabıt Katibi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Zabıt Katibi Görev ve İşlem Basamakları :

Zabıt Katibi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dershanelerde ve diğer toplantılarda anlatılanları ve zabıtları seri şekilde steno ile aynı tespit etmek,

b) Steno notlarını normal yazıya çevirerek daktilo ile yazmak veya yazılmasını sağlamak,

c) Açılan davalar hakkında hakimin verdiği talimatlar doğrultusunda tensibi hazırlamak,

d) Duruşmalara çıkmak,

e) Hakimin direktiflerini daktilo ile zapta geçmek,

f) Dosyalarda tamamlanması gereken belgeleri hazırlamak ve ilgili mercilere postalamak,

g) Gelen cevapları dava dosyasına takmak,

h) Evrak defterine kaydetmek,

i) Diğer yazışmaları yapmak,

j) Davacı ve Davalıya davet çıkarmak,

k) Duruşma gününde duruşma listesini hazırlamak,

l) Listeyi görülebilecek bir yere asmak,

m) Duruşmada hakimin dava ile ilgili direktiflerini seri olarak daktilo ile zapta geçmek,

n) Duruşma sonrası dosyaları incelemek,

o) Ara kararları olanları gerekli belgeleri hazırlamak ve hakime imzalatmak,

p) İlgililere postalamak,

q) Tevkif veya tahliye müzakerelerini hazırlamak ve ilgililere gönderilmesini temin etmek,

r) Katıldığı toplantının mahiyetine göre görev alabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *