Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi) Nedir? Ne iş yapar?

Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi) Nedir? Ne iş yapar? Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi) Meslek kodu Nedir?

Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi) Meslek Tanımı :
Gazetenin yayın politikası doğrultusunda ve zamanında basımını sağlamak için çalışmaları düzenleyen, yayınlanacak haberlerin seçimini ve kontrolünü yapan, basılacak haber, yazı ve ilanların sayfa ve sütunlarını tespit eden kişidir.
Yazı İşleri Müdürü (Gazete ve Dergi) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Gazetenin zamanında basımı için, personeli gazetenin çeşitli servislerinde görevlendirmek,
b) Muhabirlerin, yazarların ve diğer görevlilerin göndermiş oldukları haber, yorum, araştırma ve fotoğrafların yasalara, kısıtlamalara ve yasaklara uygunluğunu denetlemek,
c) Sayfa, sütun ve ölçülerine karar vermek,
d) Haber başlıklarını seçmek,
e) Yazıların yayın politikasına uygunluğunu incelemek,
f) Gerekli gördüğü düzeltmeleri yapmak,
g) Gelen haberlerin önemine ve güncelliğine göre gazetenin neresinde ve ne kadar uzunlukta yer alması gerektiğine karar vermek,
h) Basılacak resimlerin baskı ve dizgi hatalarını kontrol etmek ve düzelttirmek,
i) Gazetenin okur sayısını artırmak için gerekli gördüğü konularda rapor hazırlayarak genel yayın müdürüne vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi) Meslek Kodu : 2642.05

Meslek Adı : Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu : Gazeteciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *