Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Nedir? Ne İş yapar?

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Nedir? Ne İş yapar? Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yol projelerini yapan, yol projelerinde sanat yapıları, sulama ve drenaj şebeke plan çizimlerini yapan, ahşap, kâgir prefabrik yapı, betonarme yapı ve çelik yapı projesi çizen ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
c) İş organizasyonu yapmak
d) Yol projeleri yapmak
e) Tesviye eğrileri (eşyükselti eğrileri) çizimleri yapmak
f) Topoğrafik haritadan kesit çıkarmak
g) Yol güzergâh istikametini belirlemek ve istikamet noktalarına göre güzergâhı çizmek (aplikasyon planı çizimi)
h) Yol projelerinde en ve boy kesit çizimleri yapmak
i) Yatay ve düşey kurp çizimleri yapmak
j) Brükner eğrisini (kitleler diyagramı) yapmak
k) Kamulaştırma planlarını hazırlamak
l) Sunuma hazırlanan projenin doğruluğunu kontrol etmek ve uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak
m) Yol projelerinde sanat yapıları çizimleri yapmak
n) Çelik köprü, betonarme köprü, viyadük, kutu menfez, istinat duvarı, iksa, kazıklı perde duvarı, toprak duvar, tünel, alt-üst geçit, karayolu hendek çizimleri yapmak
o) Sulama ve drenaj şebeke plan çizimleri yapmak
p) Sulama ve drenaj proje hesaplarını yapmak
q) Şebeke genel vaziyet planı, Sulama ve drenaj ana kanal planını, Yol ve malzeme ocakları vaziyet planı, Ana kanal planı, Ana kanal en kesiti, Yedek kanal ve tersiyer kanal planı, Yedek kanal ve tersiyer kanal en kesiti, Ana drenaj kanallarını, Ana drenaj kanal en kesiti, Yedek drenaj kanalı ve tersiyer kanal planı, Yedek drenaj kanalı ve yedek tersiyer kanal en kesitini, Sulama ve drenajda iletim görevi yapan sanat yapılarının, Sulama ve drenajda kontrol görevi yapan sanat yapılarının, Sulama ve drenajda geçit görevi yapan sanat yapılarının, Baraj yapılarının çizimlerini yapmak
r) Ahşap yapı projesi çizimi yapmak
s) Ahşap yapı temel planını, Ahşap yapı kat planlarını, Ahşap yapı kesitleri, Ahşap yapı görünüşlerini, Ahşap yapı çatı planı, Ahşap yapı vaziyet planını, Ahşap yapı detaylarını çizmek
t) Kâgir yapı projelerini çizmek
u) Kâgir yapı temel planını, Kâgir yapı kat planlarını, Kâgir yapı kesitlerini, Kâgir yapı görünüşlerini, Kâgir yapı vaziyet planını, Kâgir yapı çatı planını ve Kâgir yapı detaylarını çizmek
v) Prefabrik yapı projelerini çizmek
w) Prefabrik yapı temel planını, Prefabrik yapı kat planlarını, Prefabrik yapı kesitlerini, Prefabrik yapı görünüşlerini, Prefabrik yapı çatı planını, Prefabrik yapı vaziyet planını, Prefabrik yapı detaylarını çizmek
x) Betonarme yapı projesini çizmek
y) Çelik yapı projesi çizmek
z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Meslek Kodu : 3118.16

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *