Üstün Zekalılar Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Üstün Zekalılar Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar? Üstün Zekalılar Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Üstün Zekalılar Öğretmeni Meslek Tanımı : Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.
Üstün Zekalılar Öğretmeni,Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılmak,
b) Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygulamak,
c) Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemlemek, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
d) Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapmak,
e) Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak,
f) Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütmek,
g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
h) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Üstün Zekalılar Öğretmeni Meslek Kodu : 2352.06

Meslek Adı : Üstün Zekalılar Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Özel Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *