Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari) Nedir? Ne İş Yapar?

Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari) Nedir? Ne İş Yapar? Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari) Meslek Kodu Nedir?

Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari) Meslek Tanımı : Yapı teknik ressamlığı- mimari ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.
Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu olmak,
b) Yapı teknik ressamlığı-mimari eğitimi ile ilgili gereken makine, araç-gereç ve malzemeler ile eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlamak
c) Aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine, yapı teknik ressamlığı-mimari ile ilgili kullanılması gereken makine, araç-gereç ve malzemeleri tanıtmak,
d) Öğrencilere mesleği ile ilgili konularda eğitim vermek,
e) Öğrencilerin, yapı teknik ressamlığı-mimari ile ilgili konularda uygulama yapmalarını sağlamak, gördüğü hata ve eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak,
f) Öğrencilere, yapı teknik ressamlığı-mimari işlerinde kullanılan makine, araç-gereç ve malzemelerin, basit bakım-onarım, kontrol ve ayar işleriyle ilgili gerekli eğitimleri vermek,
g) Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek,
h) Meslek dersleri ve atölye uygulama sınavlarında komisyon üyesi olarak görev yapmak,
i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari) Meslek Kodu : 2359.89

Meslek Adı : Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *