Üretim Müdürü (Tekstil) Nedir? Ne iş yapar?

Üretim Müdürü (Tekstil) Nedir? Ne iş yapar? Üretim Müdürü (Tekstil) Meslek kodu Nedir?

Üretim Müdürü (Tekstil) Meslek Tanımı : Tekstil sektöründe üretim faaliyetlerini planlayan, organize ve kontrol eden teçhizat ve personelin en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, kurum veya kuruluşun üretim politikasının oluşturulmasına katılan kişidir.
Üretim Müdürü (Tekstil) Ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurum ve kuruluşun ana prensiplerini tayin etmek,
b) İnsan gücü, teçhizat, malzeme, tesisat ve mali imkanlardan verimli bir şekilde faydalanmak için detaylı planlar hazırlamak,
c) Kurum ve kuruluşun faaliyetlerini hazırlanmış plan ve ana prensiplere, önceden tespit edilmiş standartlara ve yönetmeliklere göre kontrol etmek,
d) Teşebbüsün verimli bir şekilde işletilmesini ve kontrolünü sağlayacak bir teşekkülün kurulması ve devamlılığını, mali ana prensiplerin geliştirilmesi ve maliyet bedellerini kontrol etmek, teşkilata bağlı bir veya birkaç şubedeki faaliyetlerini kontrol etmek,
e) Satın alma, mali işler, satışlar, kredi, teslim ve tesellüm, bakım, reklamlar, hukuk, personel araştırma, geliştirme, nakliye, planlama ve üretim, malzeme miktarlarının ve yapılan işin tahmini üretim ve tasfiye faaliyetlerini yürütmek,
f) Elektrik ışığı ve gücü, buhar harareti ve gücü, su, havagazı, sıhhi tesisat hizmetlerinin temin edilmesi gibi faaliyetlerle ilgili kamu teşekküllerinin veya bunların bir veya birkaç şubesinin faaliyetlerini kendilerine verilen yetkiler dahilinde planlaştırmak, organize ve kontrol etmek,
g) İş ve işletmenin kapasitesi ve üretim ihtiyaçlarını tespit etmek,
h) Genel yöneticiye işletmenin üretim politikası hakkında bilgi vermek, işletmenin bakımı ile ilgili kararlar almak ve teçhizatın yenilenmesi için ilgililere tavsiyelerde bulunmak,
i) İkinci derecede memurlar vasıtasıyla iş kontrolünü sağlamak ve üretim birimlerinin faaliyetlerini koordine etmek,
j) İşçi temsilcileriyle gerektiğinde ücret ve çalışma şartları ile ilgili müzakerelere katılmak,

Üretim Müdürü (Tekstil) Meslek Kodu : 1321.08

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu : İmalat Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us