Uçuş Hareket Memuru Nedir? Ne İş Yapar?

Uçuş Hareket Memuru Nedir? Ne İş Yapar? Uçuş Hareket Memuru Meslek Kodu Nedir?

Uçuş Hareket Memuru Meslek Tanımı : Görevli olduğu hava limanında kalkış yapacak uçakların emniyet içinde uçuşunu sağlamak amacıyla uçağa bindirilecek yük ve yolcularla ilgili ağırlık ve denge hesaplarını yaparak yükleme planını hazırlayan kişidir.
Uçuş Hareket Memuru Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Merkezi planlama müdürlüğü tarafından hazırlanan uçuş tarifelerinden yararlanarak amirince tamim edilen günlük uçak sefer kayıt formunu incelemek,
b) Alana o gün iniş yapacak uçakları tespit etmek,
c) Formda yer alan uçaklar alana inip aprona park ettiğinde bir sonraki uçağın kalkış limanından teleksle aldığı bilgilere dayanarak alana inecek ve uçakta kalacak yük yolcu miktarını tespit etmek,
d) Görevli bulunduğu alandaki kargo ve yolcu servislerinden gelen listeleri almak,
e) Uçakta kalan yolcu ve yük değerleriyle birlikte alandan bindirilecek yeni yolcu ve yük değerlerini birleştirmek,
f) Uçağın emniyetli bir şekilde alandan kalkış yapabilmesi ve uçabilmesi için yolcu ve kargo servisleri tarafından hazırlanarak kendisine verilen yolcu ve kargo ağırlık değerlerine, uçağın alacağı yakıt ağırlığını da ekleyerek manuel kataloğunda belirtilen maksimum kalkış ağırlığını geçmeyecek şekilde kalkış ağırlık hesaplarını yapmak,
g) Uçuş için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığını öğrenip, aksaklıkları dispeçere iletmek,
h) Yaptığı bu hesaplamalara göre balans formu düzenleyip, amirine onaylatarak, onaylanan balans formunun bir suretini uçağın pilotuna bir suretine uçak kabin amirine vermek,
i) Uçağın kalkması için kuleden verilen son talimat üzerine alanı terk etmek,
j) Henüz kalkış yapan uçak için tamim ettiği balans formundaki bilgileri uçağın gideceği alana bildirmek amacıyla yük mesaj formu ile uçak kalkış mesaj formunu tamim etmek,
k) Formları muhaberat servisine zimmet karşılığı vermek,
l) Ay içerisinde günlük yolcu, kargo, posta bilgilerini içeren istatistik çizelgelerini tanzim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uçuş Hareket Memuru Meslek Kodu : 4323.27

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *