Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Meslek Tanımı : Kurumun resmi istatistik üretme sürecinde , taşra teşkilatlarında alan kontrolü ile derlenen verileri analiz programları çerçevesinde inceleyen kişidir.
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak alan organizasyonun anketör ve diğer kontrolörle birlikte hazırlıklarını yapmak,
b) Hanelerden bilgilenme veya ret amacıyla gelen telefonlarda gerekli bilgilendirmeyi yapmak,
c) Merkez dışındaki görevlerde anketör ekibiyle birlikte alan çalışmasına gitmek,
d) Alanda toplanan verinin haftalık ve görev süresi sonunda toplamak ve birleştirmek,
e) Alan çalışmasında karşılaşılan bir problemde anketöre destek ve problemi çözmek amacıyla alan kontrolüne çıkmak,
f) Alan çalışması bittiğinde derlenen verinin analizini programlar çerçevesinde incelemek, hataları düzeltmek,
g) Analizi yapılan datayı merkeze göndermek,
h) Biten çalışma dönemini değerlendirmek, kontrollerini yapmak,
i) Merkezden bildirilen hataları kontrol etmek ve düzeltmek,
j) TÜİK veya kayıt bürosu veri girişi ve eşleştirme çalışması bilgi formlarını sayarak teslim almak,
k) TÜİK veya kayıt büro sorumlularından alınan formları, veri giriş işlemi için veri giriş elemanlarına teslim etmek,
l) Veri girişi bilgi formlarını kayıt bölgesi bazında ayırmak ve kayıt büro sorumlusuna düzeltilmesi için geri vermek,
m) Düzeltilen bilgi formlarını sayarak teslim almak ve veri girişi görevlilerine geri vermek,
n) Veri girişi yapılan bilgi formlarını kayıt bölgesi bazında paketleyerek muhafazasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Meslek Kodu : 2120.07

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Meslek Birim Grubu : Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *