Tıbbi Sekreter-Klinik Nedir? Ne iş yapar?

Tıbbi Sekreter-Klinik Nedir? Ne iş yapar? Tıbbi Sekreter-Klinik Meslek kodu Nedir?

Tıbbi Sekreter-Klinik Meslek Tanımı :Hastane veya diğer sağlık kuruluşlarında, hastaların ilgili servislere kabul ve dosyalama işlemlerini yapan, tetkik ve konsültasyonlara ait takip işlemlerinin yürüten kişidir.
Tıbbi Sekreter (Klinik) ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hastaların servise kabulünü ve odalarına yerleşmelerini sağlamak,
b) Hasta yatış ve çıkışları ile ilgili protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş-çıkış kayıtlarını yazmak,
c) Günlük hasta mevcudu ve boş yataklara ilişkin bilgileri yazarak ilgili birime göndermek,
d) Yatan hastalardan istenen tetkik ve konsültasyonlara ait takip işlemlerini yürütmek,
e) Hasta çıkışlarında hasta dosyalarını kontrol etmek, eksik belgelerin tamamlanmasını sağlamak,
f) Hasta çıkışı ile ilgili işlemleri ve gerekli yazışmaları yapmak,
g) Hasta çıkış özetleri, ameliyat raporları ve benzeri tıbbi bilgileri deşifre veya diğer metotlarla okuyarak, mekanik veya elektronik yazılım araçları yardımıyla yazmak,
h) Hastalık ve ameliyatlara ilişkin uluslar arası kodlamaları yapmak,
i) Klinik tedavisi esnasında belirlenen ihbarı mecburi hastalıklarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
j) Klinikteki haberleşme ve diğer yazışma hizmetlerini yürütmek,
k) Klinikte kullanılan tıbbi ve genel demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapmak,
l) Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtları tutmak, formları doldurmak ve ilgili birimlere göndermek,
m) Kliniklerde kullanılan tıbbi ve genel demirbaşların temini,bakım ve onarımı ile ilgili yazışmaları yapmak , malzeme temini işlemlerini takip etmek.vb . görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi Sekreter-Klinik Meslek Kodu : 3344.06

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu : Tıbbi Sekreterler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us