Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Meslek kodu Nedir?

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Meslek Tanımı : Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirmek,
b) Boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlamak,
c) Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlamak,
d) Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapmak,
e) İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydetmek,
f) Deney, test ve analiz bulgularını rapor etmek,
g) Laboratuvar araç-gereçlerini temizlemek, dezenfekte etmek, bakımını yapmak,
h) Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Meslek Kodu : 3212.01

Meslek Adı : Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Tıbbi Laboratuvar Ve Patoloji Laboratuvarı Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *