Tasarım Uygulama Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Tasarım Uygulama Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Tasarım Uygulama Teknisyeni Meslek kodu nedir?

Tasarım Uygulama Teknisyeni Meslek Tanımı : Yenilenmesi, değiştirilmesi ve yeni üretilmesine karar verilen parçaların, prototip numunelerinin hazırlanması, uygulama yapılacak ürün üzerinde numunenin denenmesine katılan, numunelerin seri üretimlerinin standartlara uygun olarak üretimini sağlamak amacıyla teknik resimlerinin çizilmesine katkıda bulunan, parçaların istenilen en uygun duruma uyarlanması faaliyetlerini yürüten kişidir.

Tasarım Uygulama Teknisyeni Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni ve değişen parçaların denenmesi, istenilen yerlere monte edilmesi faaliyetlerini yürütmek,
b) Yeni parça üretilmesine karar verilmesi durumunda eski parça ile arasındaki nitelik olarak kıyaslama yapmak, farklılıklarının tespitini ile yeni parçanın uygulanacağı bölgeye uyum sağlayıp sağlamayacağı konusunda çalışmalar yapmak,
c) Parçalara ait imalat resimlerinin çizilmesine, yedek parça kataloglarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
d) Seri üretimi yapılan ürün üzerinde kullanılan parçaların daha ekonomik, kullanışlı, kaliteli ve verimli hale getirilmesi konusunda ön çalışma ve denemeler yapmak,
e) Yeni üretilecek parça numunelerini hazırlamak, teknik resimlerinin çizimine yardım etmek,
f) Yeni parçaların üretilmek üzere gönderilen numuneye uygunluğunu, teknik resme göre üretim yapılıp yapılmadığını, parçanın uygulama yapılacağı kısımlara uygun olup, olmadığı konularında çalışmalar yapmak,
g) Üretilen veya dış firmalara yaptırılan yeni parçaların incelenmesinde teknik resimde verilen toleranstan fazla farklılık görülmesi durumlarında parça raporu hazırlamak, parçanın teknik resme göre yeniden imal edilmesi için gerekli işlemleri yürütmek,
h) Teknik resim ölçülerinden kaynaklanan hata durumlarında parçanın prototipini yeniden çizilmek üzere ilgili birime göndermek,
i) Ar-Ge faaliyetlerine katılmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tasarım Uygulama Teknisyeni Meslek Kodu : 3119.26

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *