Sürveyan (Gemi) Nedir? Ne İş Yapar?

Sürveyan (Gemi) Nedir? Ne İş Yapar? Sürveyan (Gemi) meslek kodu nedir? Sürveyan (Gemi) görev tanımı nedir?

Sürveyan (Gemi) Meslek Tanımı : Gemilerle ilgili gerekli gözetim hizmetlerini (draft sörvey, kantar takibi, sayım işlemleri), gemilerin kontrollerini, eksik belgelerini, personel denetimini yapan, standartlara ve prosedürlere uygun olup olmadığını inceleyen kişidir.

Sürveyan (Gemi) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yükleme ve tahliye esnasında geminin su yüzeyindeki seviyesine göre yükün miktarının belirlemek,
b) Gözetim hizmeti sırasında yükleme veya tahliyenin sürekli takibini yapmak,
c) Gözetim hizmeti sırasındaki fotoğraflama işlemlerini yapmak,
d) Kantarda ağırlık tespiti yapmak (tartım, ölçüm),
e) Kalite ve miktar gözetimi tespiti yapmak,
f) Fiziksel testler yapmak,
g) Yapılan işlerle ilgili gerekli formları doldurmak,
h) Belli tonajlarda analiz yapılmak üzere tahliye sırasında numune almak,
i) Sayım yapılacak paketli ve parça ürünlerin sürekli takibini yapmak,
j) Kontenjanların kontrolü ve mühürlenmesi işlerini yapmak,
k) Geminin saç kalınlığını ölçmek, limitlerden düşmüş ise onarımını istemek,
l) Her türlü dökme ve likit yükün kalite ve miktar tespitinde doğru ve kesin sonuçlar verebilecek modern teknik donanımını uygulamak,
m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sürveyan (Gemi) Meslek Kodu : 3115.51

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *