Siyasi Parti Genel Sekreteri Nedir ?

Siyasi Parti Genel Sekreteri Nedir? Siyasi Parti Genel Sekreteri Meslek kodu Nedir ?

Genel Sekreter Ne İş Yapar?(Görev Tanımı); MKYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulanmalarını takip eder. Genel Merkezin gelengiden her türlü evrak işleri ile yazışmalarının düzenlenmesinden, MKYK ile MYK’nın gündemlerinin hazırlanmasından ve takibinden sorumludur.
Genel Sekreter, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille Partiyi temsil eder, Genel Sekreterlik, genel evrak kaydının tutulduğu birim olarak, partinin yazışma ve haberleşme ünitesidir.
Partinin bütün resmi ve parti içi yazışmaları, Genel Sekreterin gözetim ve denetimi altında Genel Sekreterlik birimi aracılığıyla yapılır. Genel Sekreter, Partinin sağlam bir arşive sahip olmasından sorumludur.

Siyasi Parti Genel Sekreteri Meslek Kodu: 1114.07

Meslek Adı : Siyasi Parti Genel Sekreteri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Özel Amaçlı Kuruluşların Üst Düzey Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *