Radyoteknolog (Röntgen Teknisyeni) Nedir? Ne İş yapar?

Radyoteknolog (Röntgen Teknisyeni) Nedir? Ne İş yapar? Radyoteknolog (Röntgen Teknisyeni) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Radyoteknolog Meslek Tanımı : Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, makine ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapma, hastayı tetkike hazırlama, konvansiyonel ve dijital röntgen film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Radyoteknolog Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makine ve ekipmanların günlük kontrol ve bakımını yapmak,
b) Hastanın korunmasına yönelik önlemleri almak,
c) Tetkik malzemelerini kullanıma hazır hale getirmek,
d) Hasta giyiminin tetkike uygun hale getirilmesini sağlamak,
e) Hastanın ilaç kullanımı konusunda doktora danışmak,
f) Hastayı tetkike uygun pozisyona getirmek,
g) Tetkike göre kaset seçmek, makineye takmak (röntgen),
h) Tüpü, kaseti hastaya ayarlamak (röntgen),
i) Makinenin doz ayarını yapmak (röntgen),
j) Şutlama yapmak (röntgen),
k) Hasta bilgilerini bilgisayara girmek
l)Hastanın tetkik sonrası işlemlerini yapmak (kaldırılması, giydirilmesi vb.),
t) Görüntü analizi yapmak,
u) Görüntü sentezi yapmak,
v) Görüntü mizampajı yapmak,
w) Görüntülerin basılmasını sağlamak,

Radyoteknolog Meslek Kodu : 3211.03

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us