Prodüktör Nedir? Ne İş Yapar?

Prodüktör Nedir? Ne İş Yapar? Prodüktör Meslek Kodu Nedir?

Prodüktör Meslek Tanımı : Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir.
Prodüktör Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Program önerileri hazırlamak, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırmak, ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri almak,
b) Yapılacak programın konusunu ve süresini belirlemek,
c) Yapımı gerçekleştirilecek program için yapılacak işleri belirlemek ve iş akışını planlamak; yapımda görev alacak personelin görev dağılımını ve iş düzenini belirlemek,
d) Programda görev alacak konuşmacı ve uzmanları belirler ve bunlarla ön anlaşma yapmak,
e) Naklen yayınlarda, yayınların programlandığı şekilde aksama olmaksızın gerçekleştirilmesini sağlamak,
f) Program için gerekli ortamı, sahneyi hazırlatmak,
g) Programı kaydedecek teknik elemanlarla gerekli bağlantıyı kurmak,
h) Yayınlanmadan önce programı izlemek, belirlenen süreye göre ayarlamak,
i) Yapımı gerçekleştirilen programı, denetlenmesi için bölüm müdürüne teslim etmek,
j) Denetlenen programın üzerinde yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirmek ve programı ilgili birime teslim etmek,
k) Hazırladığı programın izleyici üzerindeki etkisini araştırmak, araştırma sonuçlarından yeni yapımların hazırlanmasında yararlanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir
Prodüktör Meslek Kodu : 2654.20

Meslek Adı : Prodüktör

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu : Film, Sahne Vb. Yönetmenleri Ve Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *