Patoloji Laboratuvar Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Tanım: Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Görev tanımı:

– Su banyosunu kesit işlemi için hazırlar,

– Otomatik veya manuel doku takibini yapar,

– Farklı özellikte dokuları bloklayarak kesit alır,

– Doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapar,

– Doku örneklerini mikroskopta inceleyerek, normal ve normal dışı hücrelerin ayrımını yapar,

– Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder,

– Laboratuar araç gereçlerini dezenfekte ederek temizler,

– Lam ve blok arşivi yapar.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipman

– Bilgisayar,

– Cihazlar; mikroskop kan sayım cihazı, santrifuj, yarı otomize sistemler, otoanalizörler, elektronik terazi, eküv, mikrodalga fırın,

– Otomatik doku takip cihazı, mikrogam,

– Cam ve porselen malzemeler; Deney tüpü, pipet, buret, desikatör, mezur, erlent, balon, baget, joje, lam, lamem, parafin, alkol ve oksilen gibi

kimyasal maddeler.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Patoloji Laboratuar Teknikeri olmak isteyenlerin;

– İnsan biyolojisi ve kimya ile ilgili ve bu alanda başarılı,

– Reaktif hava yolları hastalığı ve kokulara karşı alerjisi olmayan,

– Dikkatli ve sorumlu,

– Ekip çalışmasına uygun,

– Kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan

kimseler olması gerekir.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Kapalı bir ortamda çalışırlar. Kimyasal madde buharlaşması ve enfeksiyon tehlikesi olasılık dahilindedir. Çalışırken laborantlarla, meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, meslek yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş

koşullarını taşımak.

– Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Patoloji Laboratuvar” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

Eğitim Süresi Ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Patoloji Laboratuar ön lisans diploması verilir.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji laboratuvarları, tıp fakültesi histoloji laboratuvarları, moleküler patoloji laboratuvarları ve adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında çalışabilirler.

Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde tıpta patoloji alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer almaktadır. Yetişen uzman doktorların sayısıyla orantılı olarak tekniker ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince

Şartları uygun olan öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere, bazı kuruluşlarca burs verilir.

Eğitim Sonrası

Kamu sektöründe göreve başlayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanların aldığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel sektörde ilk işe girişte alınan ücret asgari ücretin 2-3 katı olmaktadır. Kazanç özel ve kamu sektörü arasında farklılıklar göstermektedir.

Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitimde İlerleme

Patoloji Laboratuvar ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler,

“Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Patoloji Laboratuvarı Teknikeri, iş hayatındaki mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere yükselme olanağına sahiptir.

Benzer Meslekler

– Laborant,

– Laboratuvar Teknisyeni.

Meslek Kodu : 3212.03

Ek Bilgiler

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

– Meslek elemanları,

– Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.

Dr. Yıldız KUZGUN) 2000,

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İAyrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

http://www.osym.gov.tr/

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl

Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *