Özel Güvenlik (Gemi Adamı) Nedir? Ne İş Yapar?

Özel Güvenlik (Gemi Adamı) Nedir? Ne İş Yapar? Özel Güvenlik (Gemi Adamı) Meslek kodu Nedir?

Özel Güvenlik (Gemi Adamı) Meslek Tanımı : Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, görev alanı içerisindeki bina ve tesisler ile deniz alanlarında, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkânları kullanarak, izinsiz girişi engellemek, kaçak balıkçılık faaliyetlerine mani olmak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim, devriye (kara ve deniz) ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip,boyu 25 metreye kadar deniz devriye araçlarında usta gemici hizmetlerini ve geminin her türlü temizliğini yapan nitelikli kişidir.
Özel Güvenlik (Gemi Adamı) Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ön danışma işlemlerini yapmak,
b) Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,
c) Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak,
d) Yakın çevreyi gözetim altında tutmak,
e) Gerekli olduğu yerlerde güvenliği sağlama amacıyla silahını kullanmak,
f) Sabit nokta nöbetinde gözlem, devriye nöbetinde gözetim yapmak,
g) Kamera görüntülerini izlemek,
h) Refakat hizmetlerini sağlamak,
i) Elle veya detektörle arama yapmak,
j) Devriye denetim tespitini yapmak,
k) Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,
l) Araçların park düzenine uymalarını sağlamak,
m) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,
n) Görev alanını kontrol etmek,
o) Acil ve beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak ve bu olayları ilgili yerlere bildirmek,
p) Yangına ilk müdahaleyi yapmak,
q) Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek,
r) Suç mahallinin korunmasını sağlamak,
s) Gemi dümenini talimatlara uygun olarak tutmak,
t) Halatları gemi bordasına bağlamak,
u) Gemi donanımını çözmek, donatmak ve istifleme yapmak,
v) Çelik halatları ve diğer halatları örmek,
w) Güverte donatımını ve can kurtarma teçhizatını korumak ve küçük onarımlarını yapmak,
x) Geminin boyalı yüzeylerini kazımak, temizlemek ve yeniden boyamak,
y) Güverteyi yıkamak ve gemi gövdesinin, donanımının, üst güvertenin ve yük yerlerinin bakım ve temizliğini yapmak,
z) Yük istiflenirken ve boşaltılırken yardım edebilir, vb görev ve işlemleri yapmak.

Özel Güvenlik (Gemi Adamı) Meslek Kodu : 5414.19

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu : Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *