Nümismat Nedir? Ne İş yapar?

Nümismat Nedir? Ne İş yapar? Nümismat meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Nümismat Meslek Tanımı : Sanat ve tarihi değeri olan tedavülden kalkmış eski madeni ve kağıt paralar, madalyalar, ve nişanların müzelere ve koleksiyonculara satışını yapan kişidir.

Nümismat Ne İş yapar; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Madeni ve kağıt paraların alım- satım ve biriktirme işlemlerini yapmak,
b) Madalya, nişan ve madalyonların alım satımını yapmak,
c) Hatıra paraların alım satımını yapmak,
d) Milli piyango biletleri, telefon kartları vb gibi kıymetli kağıt özelliğinde olan materyallerin biriktirilmesi ve alım satımını yapmak,
e) Değiş tokuşta, takas işlemlerde kullanılmış olan para yerine geçen eşyaların değerlendirilmesi, alım ve satımını yapmak,
f) Müzayedelere katılmak, düzenlemek, eserlere değer takdir etmek,
g) Aldığı ve sattığı eserlerin envanter kayıtlarını, tutmak, kataloglar hazırlamak,
h) Sikke ve madalyalarda kullanılan alaşımları ve ağırlıklarını incelemek,
i) Paraların yeryüzünde dağılım ve yayılım oranlarını incelemek,
j) Hırsızlığa ve sahteciliğe karşın gerekli güvenlik tedbirlerini almak, alınmasını sağlamak,
k) Koleksiyondaki paraların temizliğini yapmak,
l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Nümismat Meslek Kodu : 3315.05

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Değer Ve Hasar Tespit Eksperleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *