Noter Başkatibi Nedir? Ne İş yapar?

Noter Başkatibi Nedir? Ne İş yapar? Noter Başkatibi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Noter Başkatibi Meslek Tanımı: Kanunlarda genel ve özel olarak noterlikte yapılması öngörülen tüm noterlik işlemlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayan, işlemleri kontrol eden nitelikli kişidir.

Noter Başkâtibi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haberleşme ve yazı işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
b) Liste, beyanname, ve bildiriler düzenlemek ve ilgili mercilere zamanında göndermek,
c) Noterlikte tutulması zorunlu defterleri usulüne uygun tutmak, tutulmasını sağlamak,
d) Emanetlerin teslim ve muhafazası için gerekli işlemleri yapmak,
e) Her türlü karton ve dosyaları usulüne uygun olarak tutmak ve günlük işlem kağıtlarının ciltbentlere yerleştirilmesini temin etmek,
f) Arşiv bölümünü tanzim ve çalışma tarzını tayin, tespit, yürütme ve denetlemek,
g) Noterlik dairesinin iç hizmetleri, temizlik ve koruma tedbirlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
h) Aylık ve yıllık iş cetvelleri, beyannameler ve her türlü cetvelleri düzenlemek ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak ve gecikmeye meydan vermeden gerekli ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,
i) İşlemler servisinden çıkan her işlemin tahakkukunun doğru olup olmadığını kontrol etmek,
j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Noter Başkatibi Meslek Kodu: 3411.07

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *