Markacı Nedir? Ne İş Yapar?

Markacı Nedir? Ne İş Yapar? Markacı Meslek Kodu Nedir?

Markacı Meslek Tanımı : Marka işlemini teknik resim, kroki, numune ve iş talimatlarına uygun bir şekilde malzeme firesi en az olacak şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikte kişidir.
Markacı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik resim, kroki, numune ve iş talimatlarını incelemek,
b) Marka işlemi için işe uygun çalışma tarzını belirlemek,
c) Şablon, kalıp, aparat ve işin gerektirdiği tüm takım ve aletleri hazırlamak,
d) Markalanacak malzemeyi kontrol etmek, temizlemek, işleme hazır duruma getirmek,
e) Marka işlemini, ölçme ve kontroller sonucunda malzeme firesi en az olacak şekilde yapmak,
f) Parçaların üzerine istenen işaretleri, iş ve poz numaralarını yazmak,
g) Takip eden işlem yerlerine dağıtımını yaparak gerekli açıklamalarda bulunmak,
h) Parçaların montaj ve alıştırma işlerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Markacı Meslek Kodu : 7222.18

Meslek Adı : Markacı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *