Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi Görev Tanımı nedir? Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi Meslek kodu nedir?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi Meslek Tanımı : Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi, malzemelerin (metal, alaşım, seramik, cam, polimer, kompozit) mikro ve nano ölçekte yapısı ile özellikleri arasındaki ilişkileri araştıran ve bu yapı-özellik ilişkilerini kullanarak, uygulama alanına (elektronik, sağlık, tıp, tekstil, yapı, uzay, savunma, enerji, vs.) göre istenilen özelliklerde malzemelerin, geliştirilmesini, tasarımını ve üretimini gerçekleştiren ve üretilen bu malzemelerin kalite kontrol ve kullanım güvenliği testlerini yapan kişidir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi Görev ve İşlem Basamakları : Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uygulama alanına ve isterlerine göre, metalik, polimerik, seramik, kompozit, yarı iletken, enerjik, elektronik, optik malzeme ve sistemlere yönelik tasarım yapmak.
b) Malzeme seçimini yapmak.
c) Üretim sürecini belirlemek/geliştirmek.
d) İlk örnek, prototip üretimi, test ve karakterizasyonu planlamak.
e) Halihazırda kullanılan malzemelerin istenen özelliklerindeki iyileştirmeleri veya maliyet düşürmesi için yöntem geliştirmek.
f) Üstün özellik ve performanslı yeni nano malzemeler geliştirmeye yönelik ; yeni üretim yöntemleri geliştirir, deney düzenekleri tasarlamak.
g) Geliştirilen yeni malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin (mekanik, optik, termal, elektronik, manyetik, toksik vb…) belirlenmesi için testleri planlar ve değerlendirmek.
h) Yeni geliştirilen malzemelerin avantaj getirecek uygulama alanlarına sunulması/entegrasyonunda çalışmak.
i) Malzemelerin, nano boyutta daha iyi karakterizasyonu için yeni testler, ölçüm yöntemleri, karakterizasyon cihazları geliştirmede yer almak.
j) Laboratuvarlarda ve ar-ge bölümlerinde geliştirilen yeni malzemelerin, endüstriyel uygulamalara yönelik, büyük ölçekli üretimi için yöntem tasarımı yapmak.
k) Alanı ile ilgili teknik şartname hazırlar, gerekli raporlamaları yapmak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi Meslek Kodu : 2146.12

Meslek Adı :
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us