Liman Ticaret Tarife Şefi Nedir? Ne İş Yapar?

Liman Ticaret Tarife Şefi Nedir? Ne İş Yapar? Liman Ticaret Tarife Şefi görev tanımı nedir? Liman Ticaret Tarife Şefi Meslek kodu nedir?

Liman Ticaret Tarife Şefi Meslek Tanımı : Liman hizmetleri karşılığında, belirlenmiş olan tarifelere göre alınması gereken ücretlerin, zamanında ve bir gecikmeye meydan vermeden noksansız olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini sağlayan kişidir.

Liman Ticaret Tarife Şefi Ne İş Yapar? : Liman Ticaret Tarife Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hizmet taleplerine ait dilekçelerin kabulünde belgelerin kontrolünü yapmak, eksik olan belgelerin tamamlanmasını sağlamak,
b) Ücret tahakkuku ve günlük gelirle ilgili her türlü işlemin düzenli ve aksatılmadan yapılmasını sağlamak,
c) Müracaatlarda ve mahsup işlemlerde iş sahibinin veya kanuni temsilcilerinin hüviyetinin aranmasını ve kanuni temsilciden vekâletname istemek, her türlü araştırmanın yapılmasını sağlamak,
d) Aylık hesapların, merkezce yapılan tetkiklerde, tarifesine göre düzeltme kâğıtları ve tespit edilen noksan ücretlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak,
e) Personelin tarife ile ilgili bilgilerini artırmak amacıyla gerektiğinde eğitim vermek,
f) Tarife ve mevzuat hükümlerine göre yapılan her türlü tahakkuk ve kayıt işlerini kontrol etmek,
g) Günün şartlarına göre tarife hususları hakkında araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,
h) Günlük hâsılatı ana vezneye intikal ettirmek,
i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Liman Ticaret Tarife Şefi Meslek Kodu : 4323.41

Meslek Adı :
Liman Ticaret Tarife Şefi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact Us