Liman Servis Şefi Nedir? Ne İş Yapar?

Liman Servis Şefi Nedir? Ne İş Yapar? Liman Servis Şefi Meslek Kodu Nedir? Ne İş Yapar?

Liman Servis Şefi Meslek Tanımı : Liman işletmesinde çalışan serdümen, gemi vinç operatörü vb. işçilerin çalışmalarını koordine eden, planlayan ve mesleki bilgilerin artırılması amacıyla eğitim programları hazırlayan ve uygulayan nitelikli kişidir.
Liman Servis Şefi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçilerin işyerlerine zamanında sevkini sağlamak,
b) Serdümen, gemi vinç operatörleri ve işçilerin yükleme, boşaltma vb. işleri süratli, emniyetli ve verimli olacak şekilde planlamak ve koordinesini sağlamak,
c) Müteferrik işlerde çalışan işçilerin listelerini hazırlamak ilgili kişilere imzalatmak,
d) Belirlenen program dahilinde personeli eğitime tabi tutmak ve takibini yapmak,
e) İşçi puantajlarını kontrol etmek, imzalatmak ve ilgili birime göndermek,
f) Personelin mesai geliş-gidiş saatlerini takip etmek,
g) Personelin özlük (hasta kağıdı, izin vb.) işlerinin takip ve kontrolünü yapmak,
h) Günlük yapılan işler hakkında ilgililere bilgi vermek,
a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasını sağlamak,
i) İş kazası geçiren işçi için iş kazası zaptı düzenlemek,
j) İşçilere malzeme dağıtımının yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Liman Servis Şefi Meslek Kodu : 4323.35

Meslek Adı : Liman Servis Şefi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *