Kimyager (Yakıt) Nedir? Ne İş Yapar?

Kimyager (Yakıt) Nedir? Ne İş Yapar? Kimyager (Yakıt) Meslek Kodu Nedir?

Kimyager (Yakıt) Meslek Tanımı : Katı, sıvı ve fosil yakıtlarının fiziksel ve kimyasal analizlerini yapan ve değerlendiren kişidir.
Kimyager Yakıt Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen numuneleri bir tutanakla teslim almak,
b) Sıvı yakıtların yoğunluk, viskozite parlama-akma noktası kalori ve kükürt değerleri test etmek/edilmesini sağlamak,
c) Katı yakıtlarda, numune hazırlama, nem, kül, uçucu, sabit karbon, azot, toplam kükürt, külde kükürt, kalori, HG öğütülebilirlik indeksi, kül ergime değeri tayinleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
d) Katı ve sıvı fosil yakıtlarının (kömür, fuel-oil, motorin) fiziksel ve kimyasal analizlerini yapmak/yaptırmak,
e) Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve laboratuara uygulanabilirliğini araştırmak, değerlendirmek,
f) Laboratuarda kullanılan cihazların kalibrasyonunu yaptırmak.
g) Analiz sonucu elde edilen değerleri uygun formatlarda raporlayarak yorum yapmak,
h) Laboratuarda kullanılan sarf malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini sağlamak,
i) Kullanılan cihazların bakım ve temizliğini yapmak, arızalarının giderilmesini sağlamak,
a) Teknolojik gelişmeleri takip etmek, laboratuara uygulanabilirliğini araştırmak ve değerlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimyager (Yakıt) Meslek Kodu : 2113.07

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Kimyacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *