Kimya Proses Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Kimya Proses Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Kimya Proses Teknisyeni Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Kimya Proses Teknisyeni Meslek Tanımı : Kimya Proses Teknisyeni ; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, reçete çözeltileri hazırlayabilen ve uygulayabilen, fiziksel kontrolleri yapabilen, mikser, reaktör, filtre, basınçlı tankları ve kurutucu kullanabilen, üretim safhasında numune alan, proses kontrol enstrümanlarını kullanan ve değerlendirebilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön verebilen, ürünün taşınmasını sağlayabilen, işletme atıklarını depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kimya Proses Teknisyeni Ne İş Yapar? ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,
b) Çözelti hazırlamak,
c) Fiziksel kontrolleri yapmak,
d) Reçete uygulamak,
e) Mikser kullanmak,
f) Reaktör kullanmak,
g) Filtre kullanmak,
h) Kurutucu kullanmak,
i) Basınçlı tankları kullanmak,
j) Proses kontrol enstrümantallerini kullanmak ve değerlendirmek,
k) Numune almak,
l) Analiz sonuçlarına göre üretime yön vermek,
m) Katı, sıvı ve gazların taşınmasını sağlamak,
n) Ürün hareketlerini sağlamak,
o) İşletme atıklarını depolamak,
p) Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak,
q) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimya Proses Teknisyeni Meslek Kodu : 3133.08

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *