Kamuoyu Araştırmacısı Nedir? Ne İş yapar?

Kamuoyu Araştırmacısı Nedir? Ne İş yapar? Kamuoyu Araştırmacısı Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Kamuoyu Araştırmacısı Meslek Tanımı : Toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularda, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasında rol oynayan kişidir.

Kamuoyu Araştırmacısı Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Piyasa araştırması öncesi durum tespiti işlemlerini yapmak,
b) Ön araştırma plânı hazırlamak ve uygulamak,
c) Araştırmanın amacını, yöntemini ve hedef kitleyi belirlemek,
d) Veri toplama yöntemlerinden hangisini kullanacağına karar vermek,
e) Araştırmanın amacına uygun örneklem yöntemi tespiti yapmak,
f) Araştırmanın kapsamına uygun anket hazırlamak ve uygulamak,
g) Anket sonunda elde edilen verileri değerlendirerek, araştırma raporu hazırlamak,
h) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kamuoyu Araştırmacısı Meslek Kodu : 3339.13

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

İmage kaynak: Check photo created by freepik – www.freepik.com

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *